Šárka Dušková: Pohlaví jako věc veřejná – právo na uznání pohlavní identity translidí

„Otázka, kterou si kladu, není ‚Jak podstoupit změnu pohlaví?‘, ale ‚Jak můžu začít žít autentický život?‘“[1]

Tereza již mnoho let žije jako žena, přestože při narození ji okolí identifikovalo jako chlapce, a tak také byla vychovávaná. Od malička se v chlapecké roli necítila příliš dobře. I když se jí snažila vyhovět, hra s autíčky, fotbal nebo počítačové hry ji zkrátka nebraly a také okolí jí dávalo najevo, že se občas nechová úplně jako kluk. To pokračovalo také v pubertě, ve které si postupně začala uvědomovat, že mužské vzorce chování jednoduše nepřijímá a v očekáváních, která na ni okolí kvůli tomu, že je muž, má, se necítí dobře. Měla totiž pocit, že si jako muž musí neustále „na něco hrát“.  Začala také intenzivně vnímat to, že se více identifikuje s ženami ve svém okolí. Po odchodu z domova rodičů se proto postupně začala stylizovat více do role dívky, uzpůsobila tomu i své jméno a vzezření, a je tak spokojená. Její okolí ji z většiny jako ženu přijímá, avšak pravidelně se dostává do nepříjemných situací, protože její dokumenty ji stále označují jako muže. Stává se to při banálních každodenních situacích, jakou je cestování, objednávání služeb, vyřizování různých průkazek, ale také při důležitějších situacích, jakou je hledání bydlení nebo práce. Domnívá se, že v mnoha případech to také vedlo k tomu, že ji do práce nepřijali. Ráda by si proto změnila rodné číslo i jméno oficiálně, aby reflektovalo pohlaví, se kterým žije, skutečně však nechce podstupovat diagnostiku a zejména chirurgický zákrok a zneplodnění. Touhu po ženských pohlavních orgánech totiž nikdy nepocítila a vlastní pohlavní orgány jí ani jejímu okolí nijak nepřekážejí. Ví také z různých zdrojů, že tento zákrok může způsobit velké zdravotní komplikace. Nerozumí tomu, proč by se stát měl zajímat o to, co má v kalhotách.[2]


[1] Anglický překlad citace Jennifer Pozner z článku: POZNER, J. Gender Immigrant. A conversation with Jennifer Finney Boylan. Women’s Review of Books, 2004, vol. 21, no. 7, s. 5–7. Citováno podle OVERALL, Ch. Sex/Gender Transitions and Life-Changing Aspirations. In: SCHRAGE, L. J. (ed.) You’ve changed. Sex Reassignment and Personal Identity. Oxford University Press, 2009, s. 20.

[2] Tento ilustrativní příklad v žádném případě nereflektuje „typické“ prožívání trans lidí, jedná se jen o konkrétního osobní výpověď. Doporučuji si poslechnout a přečíst více výpovědí trans lidí a jejich zkušeností, například zde ze záznamu konference organizace Transparent z roku 2016. Dostupné na:  https://www.transparentprague.cz/konference-2016 (cit. 10. 2. 2019), nebo např. Coming out as trans: two personal stories. BBC. Dostupné na: https://www.bbc.co.uk/programmes/articles/1BvM1DdSsBnpXhzMzzWXBNR/coming-out-as-trans-two-personal-stories (cit. 10. 2. 2019). Doporučuji také zajímavé filmy s touto problematikou – například film Dánská dívka režiséra Toma Hoopera (2015) nebo film Lawrence anyways od Xaviera Dolana (2012).

Příspěvek poodhaluje problematiku právního uznání pohlavní identity pohledem na situaci trans lidí v České republice. Ukazuje, že podmínky, které musí pro uznání této identity podstoupit, vychází z pojetí pohlaví, které neodpovídá současným vědeckým poznatkům, a zejména kritizuje podmínku sterilizace jako rozpornou s mezinárodním právem. Popisuje také příklady zemí, jejichž právo myslí nejen na muže a ženy, ale bere v potaz barvitost lidských identit.