Martina Grochová

získala doktorát na Katedře ústavního práva a politologie v Brně, kde obhájila disertační práci na téma Přístup k novým formám rodičovství jako součást práva na respektování soukromého a rodinného života. Ve své publikační a přednáškové činnosti se věnuje zejména právům dětí, přístupu k právnímu rodičovství a lidskoprávním přesahům rodinného práva. V současnosti pracuje jako právnička na Evropském soudě pro lidská práva a v minulosti působila jako asistentka na Nejvyšším soudě a na Ústavním soudě.