Barbara Havelková

je docentkou (Associate Professor) na Právnické Fakultě Oxfordské university a Tutorial Fellow in Law na koleji St Hilda’s tamtéž. Je absolventkou Právnické fakulty UK v Praze (Mgr. 2004, JUDr. 2005), Europa-Institutu Sárské University (LL.M. 2008) a Oxfordské univerzity (MSt 2010, DPhil 2013). Dlouhodobě se věnuje otázkám genderu a práva, feministickým právním studiím a antidiskriminačnímu právu. V češtině je mj. autorkou knihy Rovnost v odměňování žen a mužů (Auditorium, 2010), spolueditorkou a autorkou kapitol v monografii Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci (SLON, 2014), a spoluautorkou Komentáře k antidiskriminačnímu zákonu (C. H. Beck, 2010 a 2016). V angličtině publikovala v roce 2017 monografii Gender Equality in Law: Uncovering the Legacies of Czech State Socialism (Hart/Bloomsbury, 2017).