David Kosař

je docentem na katedře ústavního práva a politologie a vedoucím Ústavu pro otázky soudnictví na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. V letech 2007–2013 byl asistentem soudce a posléze asistentem místopředsedy Nejvyššího správního soudu a v letech 2013–2016 asistentem soudkyně Ústavního soudu. V roce 2007 získal titul LL.M. na CEU a v roce 2013 mu byl udělen J. S. D. na NYU School of Law. Jeho disertace o soudcovské samosprávě (Perils of Judicial Self-Goverment) vyšla v Cambridge University Press. Je autorem řady článků v češtině a angličtině (naposledy v European Journal of International Law, Hague Journal on the Rule of Law, American Journal of International Law, German Law Journal, International Journal of Constitutional Law a European Constitutional Law Review), spoluautorem velkého komentáře k Evropské úmluvě o lidských právech (C. H. Beck, 2012), vedoucím autorského kolektivu u komentáře k zákonu o azylu (Wolters Kluwer CZ, 2010) a Casebooku ústavního práva (Wolters Kluwer CZ, 2014). Je hlavním řešitelem ERC Starting Grantu na téma vzestupu soudcovské samosprávy (JUDI-ARCH – „The Rise of Judicial Self-Government: Changing the Architecture of Separation of Powers without an Architect“, 2016–2021). Ve své výzkumné a publikační činnosti se zaměřuje na otázky soudnictví, ústavní právo a teorii, právo lidských práv a uprchlické právo.