Klára Cásková

je od roku 2010 soudkyní Okresního soudu v Blansku se specializací na civilní právo s cizím prvkem. V období let 2016–2017 soudila též věci péče o nezletilé a snažila se o přístup ovlivněný cochemskou praxí. Před svým jmenováním soudkyní působila jako justiční čekatelka, advokátní koncipientka a krátce též jako právnička-specialistka pro devizovou oblast v České národní bance. Vystudovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity a Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity (obor sociologie-žurnalistika). Absolvovala též postgraduální studium v Itálii na European College of Parma (obor evropské právo, ekonomie a politika). Je vdaná, má dvě děti.