Lucie Obrovská

nejprve působila v nevládním sektoru, kde se zabývala problematikou rovného přístupu ke vzdělání. Od roku 2010 pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se soustředí na oblast diskriminace a školského práva. Věnuje se školící a pedagogické činnosti, přednáší pedagogům a studentům pedagogické fakulty. Podílí se na projektu Ministerstva práce a sociálních věcí podporujícím rovné odměňování žen a mužů. Vedle školského a antidiskriminačního práva publikuje v oblasti právní romanistiky a právních dějin.