Monika Hanych

je absolventkou mediálních studií a sociologie na Fakultě sociálních studií MU, práva na Právnické fakultě MU v Brně a mezinárodních lidských práv na Tilburg University v Nizozemí. V současné době dokončuje doktorát, v němž se zabývá mediálním obrazem vrcholného soudnictví v České republice a jeho dopadem na legitimitu soudnictví. Pracuje v Kanceláři vládního zmocněnce pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva, pracovní zkušenosti má z Evropského parlamentu, Kanceláře veřejné ochránkyně práv, Tilburg Institute for Law, Technology, and Society či právního nakladatelství Wolf Legal Publishers. Ve své publikační a přednáškové činnosti se zaměřuje na média, nové technologie a lidská práva, zejm. svobodu projevu. Je vedoucí evropské lidskoprávní sekce Centra pro lidská práva a demokratizaci a členkou výboru České společnosti pro evropské a srovnávací právo.