Pavla Špondrová: Čí je právo? Tři vlny feminismu a tři dimenze feministické kritiky práva

Příspěvek představuje základní teoretická východiska publikace Mužské právo. Vymezuje zaměření a předmět kritiky tří vln feminismu. Podrobněji pak rozebírá feministickou kritiku práva rozlišenou podle tří dimenzí práva – kritiku psaného práva, kritiku vzniku, interpretace a aplikace práva a kritiku práva jako nástroje prosazování spravedlnosti. Na závěr se zamýšlí nad budoucím vývojem, přičemž zdůrazňuje tezi nefunkčnosti rovnosti bez svobody a zásadní roli solidarity.