Linda Janků

působí jako právnička v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se věnuje oblasti azylového a cizineckého práva. Na Právnické fakultě Masarykovy univerzity vyučuje předměty zaměřené na tuto oblast. Vystudovala právo, mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě, kde následně absolvovala též doktorské studium v oboru mezinárodní právo veřejné. V minulosti dlouhodobě působila v neziskovém sektoru, v akademickém prostředí a v Centru pro lidská práva a demokratizaci. Je členkou Výboru pro práva cizinců Rady vlády České republiky pro lidská práva a Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců. V letech 2016-2018 byla členkou expertní skupiny CAHENF-Safeguards pod Výborem pro práva dítěte Rady Evropy.