O knize

Milé čtenářstvo,
už mé oslovení je díky práci na naší knize tak trochu jiné. Před patnácti lety bych Vás oslovila jako milé čtenáře, protože generické maskulinum (užívání podstatných jmen rodu mužského pro souhrnné označení mužů i žen) je prostě mluvnicky správně a o jazyce jako nástroji moci, potvrzujícím tradiční mocenské vztahy, jsem dříve přemýšlela mnohem méně než teď. …
více

Krátká shrnutí jednotlivých příspěvků, které naleznete v knize – seznam příspěvků.