Lucie Hrdá

je od roku 2008 samostatnou advokátkou se specializací na trestní a rodinné právo, domácí násilí a oběti závažných trestných činů. Byla 14 let členkou Bílého kruhu bezpečí a 11 let jeho poradkyní se specializací na traumatizované oběti. Dlouhodobě se snaží v očích široké veřejnosti detabuizovat témata domácího násilí, postavení obětí trestných činů v trestním procesu, postavení zvlášť zranitelných obětí apod. Přednášela tématiku domácího násilí a obětí násilných trestných činů na Justiční akademii i České advokátní komoře.