Petr Kalla

ukončil studia v roce 2001. Od té doby působí v advokacii, od roku 2006 jako samostatný advokát. V roce 2010 se začal věnovat problematice rodičovství LGBT* v oblasti mezinárodního práva a evropského práva, postupně se pak začal věnovat dalším právním otázkám, které se dotýkají života LGBT* osob. V rámci svých pro bono aktivit spolupracuje s českými nevládními organizacemi Prague Pride z.s. a Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu z.s. (PROUD). Je též členem European Commission on Sexual Orientation Law (ECSOL) a spolupracuje s European Region of the International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association (ILGA EUROPE). Působí též jako zástupce stálého člena Rady vlády České republiky pro lidská práva.