Radan Šafařík

vystudoval právo a mezinárodní vztahy na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti vede Odbor rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády ČR. Zastupuje Českou republiku v orgánech mezinárodních organizací a Evropské unie s působností v oblasti genderové rovnosti. Je členem Komise Rady Evropy pro rovnost žen a mužů či Správní rady Evropského institutu pro rovnost pohlaví. Profesně se zabývá především domácím a genderově podmíněným násilím, diskriminací na základě pohlaví a rovnosti žen a mužů z pohledu lidskoprávních závazků.