Věra Nováková

od r. 2004 působila jako právní čekatelka a r. 2007 byla jmenována státní zástupkyní. Její specializací byla trestná činnost mládeže a na mládeži, domácí násilí a sexuálně motivovaná trestná činnost, sociálně-právní ochrana dětí, dozor nad místy, kde je vykonávána ústavní výchova a obecná netrestní působnost, zejména omezení svéprávnosti a detenční řízení. V letech 2007–2015 vykonávala jako dobrovolnice právní poradenství pro oběti trestných činů v liberecké pobočce Bílého kruhu bezpečí. Od roku 2016 je samostatnou advokátkou.