Zuzana Fellegi

je právničkou a lektorkou na Fakultě práva a Fakultě mezinárodních vztahů a diplomacie Anglo-americké Univerzity v Praze. Studovala mezinárodní právo, lidská práva a evropskou komparativní politiku na Muhlenberg College v USA, Humboldtově univerzitě v Berlíně, a na Sciences Po a l’ENA v Paříži. Dříve pracovala pro Evropskou komisi v oblasti justice a vnitřních záležitostí a Úřad vlády SR, kde vedla Sekci lidských práv a menšin a Radu vlády pro národnostní menšiny a etnické skupiny, a zastupovala vládu v expertních skupinách EU, OSN, RE, a OBSE. V současnosti je členkou Genderové expertní komory ČR (GEKCR), Evropské sociologické asociace (ESA) a Evropského konsorcia pro politický výzkum (ECPR). Specializuje se na lidská práva, anti-diskriminační a genderové otázky a evropské právo a politiku.