Jana Kvasnicová

vystudovala právo, genderová studia a sociální antropologii a nyní je doktorandkou na katedře ústavního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Pracuje v Kanceláři veřejného ochránce práv v odboru rovného zacházení již od jeho vzniku v roce 2009. Podílela se na výuce předmětu Právní klinika diskriminace a rovné zacházení vyučovaného a předmětu Gender a právo. Spolu s Jiřím Šamánkem je vedoucí autorského kolektivu komentáře k antidiskriminačnímu zákonu vydanému nakladatelstvím Wolters Kluwer.