Kateřina Uhlířová

působí jako odborná asistentka na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity. V rámci mezinárodního práva veřejného se zaměřuje zejména na mezinárodní trestní právo, diplomatické a humanitární právo a lidská práva. Pravidelně publikuje v českých a zahraničních vědeckých periodikách (např. International Journal of Refugee Law, Australian Law Journal, Proceedings of the ASIL Annual Meeting). Hostující přednášející na Golden Gate University School of Law, USA (2010–2013). Stážistka v Kanceláři předsedy Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii (2008) a u Zvláštního senátu pro válečné zločiny Soudu Bosny a Hercegoviny (2007). A. C. Helton Fellow (Americká společnost pro mezinárodní právo). Konzultantka: OBSE, Rada Evropy, NATO.