Marína Urbániková

působí jako odborná asistentka na Katedře mediálních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a na Ústavu pro otázky soudnictví Právnické fakulty téže univerzity. K jejím výzkumným zájmům patří například profesionalizace novinářů a žurnalistika jako profese, žurnalistické vzdělávání, nezávislost médií veřejné služby, mediální pokrytí voleb, objektivita médií, důvěra v média a novináře a reprezentace zranitelných sociálních skupin v médiích, dále též důvěra veřejnosti v soudnictví a jeho percepce ze strany aktérů z oblasti práva, soudnictví a advokacie. Je také vedoucí výzkumného úseku v Kanceláři veřejného ochránce práv, kde se věnuje zejména výzkumu zaměřenému na problematiku diskriminace.