Kristina Koldinská

je docentkou na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1997 pracuje na katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, kde vyučuje oba předměty a garantuje a vyučuje kurzy zaměřené na evropské aspekty sociálního práva, a to i zahraničním studentům v kurzech LL.M. Rozsáhle publikuje v České republice a také s různými zahraničními nakladatelstvími a v domácích i zahraničních právních časopisech, pravidelně se jako jedna z hlavních přednášejících účastní domácích i zahraničních konferencí. Ve své odborné činnosti se zaměřuje především na rovnost žen a mužů, sociální právo EU, koordinaci sociálního zabezpečení, sociální pomoc. Je členkou mezinárodní sítě právních odborníků v boje proti diskriminaci a rovněž mezinárodní sítě MoveS (volný pohyb a koordinace sociálního zabezpečení v EU). V obou případech se jedná dlouhodobé projekty, řízené prestižními evropskými univerzitami a financované Evropskou komisí.