Lucia Madleňáková

se již během studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se věnovala otázkám náboženské svobody, jimž věnovala svou diplomovou, rigorózní i dizertační práci, a k nimž publikovala dvě monografie (Výhrada svědomí jako součást svobody myšlení svědomí a náboženského vyznání, Linde 2010, a Církve a náboženské společnosti, Leges 2014). Na právnické fakultě po ukončení studia zůstala a vyučuje zde správní právo a dovednostní předměty. Dvě funkční období byla předsedkyní Legislativní komise Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci. Několik let také pracuje jako advokátní koncipientka v AK Slabý Mazačová v Mohelnici. Kdyby právnické povolání zaniklo, uživí se vlastníma rukama: umí vyměnit elektrickou zásuvku či vodovodní baterii, navaří, upeče, ušije, uplete, vyšije a uháčkuje.