Veronika Bílková

je vedoucí Centra mezinárodního práva Ústavu mezinárodních vztahů a docentkou katedry mezinárodního práva Právnické fakulty UK. Vystudovala právo, politologii a francouzštinu v Praze. Absolvovala studijní či výzkumné pobyty na University of Cambridge, Northumbria University v Newcastlu, Columbia Law School v New Yorku, Université Paris II-Panthéon Assas či na Max Planck institutu pro srovnávací veřejné a mezinárodní právo v Heidelbergu. Je členkou a místopředsedkyní Evropské komise Rady Evropy pro demokracii prostřednictvím práva (Benátská komise), generální tajemnicí Evropské společnosti pro mezinárodní právo, členkou Rady vlády pro lidská práva. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména právu lidských práv, mezinárodnímu humanitárnímu právu, boji proti terorismu, použití síly v mezinárodních vztazích a obecným otázkám mezinárodního práva veřejného.