Katarína Šipulová a Monika Hanych: Ukradená intimita – sexuální obtěžování v online prostoru

Bylo jí třináct, když se přes videochat začala seznamovat s novými lidmi poté, co se přestěhovala za svým otcem. Často od nich slýchala komplimenty: jsi překrásná, úžasná, nádherná. Jeden z nich ji ovšem po roce naléhání dokázal přesvědčit, aby na videu obnažila svůj hrudník. Pak pro ni začalo peklo.

Nejprve ji vydíral, aby mu ukázala víc, jinak snímky rozešle přátelům a rodině. Pak, o vánočních prázdninách, na ni ve čtyři hodiny ráno zaklepala policie – s informací, že její fotografie koluje po internetu. Bylo jí čerstvých 14 let.

Od té doby zažívala úzkosti, deprese a panické stavy. Cítila se podvedená a zneužitá. Začala pít alkohol a užívat drogy. A nejhorší na tom bylo, že její vyděrač se objevil znovu – i poté, co se s rodinou přestěhovala, aby unikla posměchu a šikaně spolužáků. Pod různými záminkami se na sociálních sítích spřátelil s jejími spolužáky a snímky jim rozeslal. Všechno začalo nanovo a jí nezbylo než znovu změnit školu a přestěhovat se.

Když se poprvé neúspěšně pokusila o sebevraždu vypitím bělidla, opětovně sklidila na sociálních sítích jenom posměšky a urážky. „Měla by zkusit jiné bělidlo, doufám, že není tak blbá a tentokrát opravdu umře.“ „Doufám, že tohle uvidí a zabije se.“

O svém příběhu kyberšikany a vydírání nakonec natočila devítiminutové video, které umístila na online videoplatformu Youtube.[1] Se zprávou závěrem: „Nikoho nemám… Někoho potřebuji :(“. Video se následně stalo slavným – s miliony zhlédnutí. To vše ovšem až poté, co ve svých patnácti letech spáchala sebevraždu.[2]


[1] TODD, A. My story: Struggling, bullying, suicide, self harm. Youtube. 7. 9. 2012. Dostupné na: https://youtu.be/vOHXGNx-E7E (cit. 2. 5. 2019), textový přepis videa dostupný na: https://pastebin.com/rMX6fWKU.

[2] Příběh je pro potřeby tohoto příspěvku značně zkrácen a zestručněn, pro jeho celé znění viz Amanda Todd Legacy Society, dostupné na: http://www.amandatoddlegacy.org, nebo DEAN, M. The Story of Amanda Todd. New Yorker. 18. 10. 2012. Dostupné na: https://www.newyorker.com/culture/culture-desk/the-story-of-amanda-todd (cit. 1. 5. 2019).

Příspěvek se zabývá analýzou současného fenoménu nedovoleného šíření intimních video a fotografických záznamů v online prostoru. Nejprve se zaměřuje na otázku terminologie a poukazuje na problémy mediálně oblíbených pojmů (revenge porn), spočívajících zejména v implicitní stigmatizaci oběti. Dále vysvětluje, které druhy společenského chování spadají pod nekonsenzuálně pořízené či nekonsenzuálně šířené intimní materiály, a zabývá se tím, do jaké míry tyto druhy sexuálního obtěžování na internetu reguluje současná česká právní úprava a jakou roli v ochraně práv obětí sehrávají soudy. V závěru příspěvek polemizuje nad rolí médií a společenského diskurzu v posouvání hranic citlivosti vůči (sexuální) intimitě v online prostoru.